Submenu

Oplossingen voor meer verse en gezonde voedsel voor de voedselbanken in de provincie Utrecht

30-10-2023
547 keer bekeken 0 reacties

Door stijgende inflatie, energie- en voedselprijzen zijn steeds meer inwoners van de provincie Utrecht aangewezen op de voedselbank.

De voedselbanken in onze provincie zijn grotendeels afhankelijk van donaties van supermarkten en voedselproducenten om deze inwoners van eten en drinken te kunnen voorzien. Maar door steeds meer initiatieven om voedselverspilling te voorkomen, hebben voedselbanken steeds minder toevoer van vers en gezond voedsel. Daarom zijn we via deze challenge op zoek naar initiatieven, nieuwe kanalen, partnerships of andere slimme oplossingen die zorgen voor een substantiële en structurele verbetering van de instroom van vers en gezond voedsel.

Kan jij of jouw organisatie ons verder helpen? Dan komen we graag met je in contact! Voor de meest veelbelovende oplossingen hebben we in totaal €100.000,- innovatie-/ontwikkelbudget beschikbaar om te ondersteunen in de realisatie.

Onze uitdaging

In de provincie Utrecht zijn ongeveer 10.000 mensen afhankelijk van de voedselbanken voor hun dagelijkse voedselvoorziening. Zij worden bediend door 17 zelfstandige voedselbanken met een of meer afgiftepunten. Vanwege stijgende armoede zijn steeds meer mensen afhankelijk van de voedselbank. Om deze groeiende groep te voeden, hebben de voedselbanken voldoende inkomend, vers en gezond voedsel nodig.

Voedselbanken krijgen steeds minder vers en gezond voedsel binnen, doordat supermarkten en voedselproducenten steeds meer doen tegen voedselverspilling. Bijvoorbeeld met kortingsacties op producten die bijna op de houdbaarheidsdatum zijn, niet-perfecte groenten die als buitenbeentjes worden verkocht en populaire initiatieven zoals Too Good To Go, waar bedrijven van groot tot klein hun overschotten vers voedsel voor een kleine prijs verkopen. Deze initiatieven tegen voedselverspilling zijn natuurlijk toe te juichen, maar zorgen ervoor dat er minder voedsel aan de voedselbanken wordt gedoneerd.

Met het toenemende aantal inwoners dat afhankelijk is van de voedselbanken en het teruglopende voedselaanbod, met name vers en gezond voedsel, zijn de voedselbanken steeds meer genoodzaakt om deze voeding in te kopen. Zij zijn daarvoor afhankelijk van donaties en subsidies. Het is daarom voor de voedselbanken steeds lastiger om voldoende verantwoorde pakketten aan te bieden die voldoen aan de richtlijnen van gezonde voeding.

Waar zijn we naar op zoek?

Voor deze challenge zijn we op zoek naar nieuwe kanalen, partnerships, initiatieven of oplossingen waardoor de 17 voedselbanken in de provincie Utrecht substantieel en structureel meer vers en gezond voedsel binnenkrijgen. 

 • Gezond en vers: Onder gezond en vers verstaan wij eten en drinken volgens de schijf van vijf van het voedingscentrum. De voedselbanken hebben met name een tekort aan brood, groente, fruit, zuivelproducten, vlees en vis. 
 • Substantieel: Het binnenhalen en uitgeven van het voedsel is een logistieke operatie waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Veel voedsel wordt met vrachtwagens en busjes opgehaald en gedistribueerd over de uitgiftepunten. Gezien de complexe logistieke operatie en er wekelijks rond de 10.000 inwoners gevoed moeten worden, zoeken we naar aanbod van gezond voedsel in grote volumes. 
 • Structureel: De oplossing kan verschillende vormen aannemen, zoals nieuwe distributiekanalen, samenwerkingen, initiatieven, programma’s, tools en andere services. De precieze invulling staat open, maar we vinden het wel belangrijk dat de oplossing een structureel karakter heeft. Met "structureel" bedoelen we dat het niet slechts een eenmalige of tijdelijke oplossing is, maar eerder een duurzaam en langdurig effect heeft.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Geen marketing- of informatiecampagne
 • Geen adviesdiensten
 • Geen oplossingen die blijvend afhankelijk zijn van subsidies
 • Geen oplossingen die gericht zijn op het werven van vrijwilligers bij de voedselbanken

Wat we bieden? 

De provincie Utrecht heeft eenmalig €100.000 (incl. btw) beschikbaar gesteld om de voedselbanken te ondersteunen. Dit bedrag kan, afhankelijk van het benodigde budget voor de oplossing en het oordeel van de jury, verdeeld worden over maximaal 2 tot 5 initiatieven. Per voorstel kan je kans maken op maximaal €40.000 (incl. btw) aan kosten worden vergoed door provincie Utrecht. Na een succesvolle pilot is er kans op een vervolgopdracht, opschaling en/of duurzame samenwerking, maar in eerste instantie gaan we uit van een eenmalige bijdrage voor structurele oplossingen.

Naast het ontwikkelbudget biedt provincie Utrecht een interessant netwerk van samenwerkingspartners en experts die jullie kunnen uitdagen om de oplossing nog beter te maken.

Beoordelingscriteria

 • Impact: de mate waarin de oplossing bijdraagt aan het verkrijgen van meer vers en gezond voedsel bij de voedselbanken in provincie Utrecht.
 • Haalbaarheid en wetgeving: mate waarin realisatie van de uitvoering aannemelijk is en voldoet aan wet- en regelgeving
 • Efficiëntie: de kosten-effectiviteit van de oplossing in verhouding tot de verwachte resultaten.
 • Implementatiesnelheid: de mogelijkheid om (pilot)projecten binnen 6 maanden te starten en snel op te schalen.
 • Duurzaamheid: de mate waarin de oplossing een structureel karakter heeft.

Jullie pitch (max 5 pagina’s / 15 slides)

Alle pitches/voorstellen moeten het volgende bevatten:

 • Beschrijving van het concept: 
  • Concrete beschrijving van jullie oplossing/initiatief
  • Verwachte resultaten van oplossing/initiatief 
  • Impact en toepassing voor de voedselbanken
 • Beschrijving van de aanpak: 
  • Benodigdheden voor (pilot)project/uitvoering (middelen, toegang, data, ondersteuning)
  • Financiële voorstel (pilot)project/uitvoering 
  • Manier van financiering voor de lange termijn 
 • Beschrijving team
  • Beschrijving van de organisatie en team dat de innovatie wil gaan realiseren. 
  • Gewenste betrokkenheid van provincie Utrecht, voedselbank(en) en andere partijen

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 

Pitches in English are allowed.

Tijdlijn

 • 14 september: lancering challenge
 • 12 oktober: online informatiebijeenkomst van 10.00 tot 11:00 (niet verplicht)
 • 9 november 17:00: deadline challenge
 • Uiterlijk 7 december: bekendmaking selectie
 • 21 december: live pitches / gesprekken met de geselecteerde inzendingen
 • Jan 2024: start pilot

Afbeeldingen

Project (ZZP) vacatures

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen